2018/19. évad

Aktualitások, hírek

2020-03-26
FONTOS TUDNIVALÓK A SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság (a továbbiakban: EMMI) által a látvány-csapatsportági szakszövetségek részére megküldött információk nyomán, az alábbi linken elérhető hír alapján tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket:

TUDNIVALÓK A SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Üdvözlettel,
TAO Igazgatóság
Magyar Kézilabda Szövetség
2020-03-16
FONTOS TAO-INFORMÁCIÓK A VESZÉLYHELYZETBEN

A társasági adó támogatások felhasználására vonatkozó információkat a koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi linken letölthető tájékoztatónkban érhetik el:
TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!

Üdvözlettel,
TAO Igazgatóság
Magyar Kézilabda Szövetség
2020-02-27
A 2020/2021-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAK KÉRELMEINEK BEKÜLDÉSE

Összefüggésben a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakba: Rendelet) módosításával a következők szerint tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Rendelet értelmében a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határideje és ennek közigazgatási eljárás keretében történő értelmezésével kapcsolatban felmerült jogi kérdésekre tekintettel a tárgyév február hónap utolsó napja, azaz 2020. február 29. (szombat) 24:00 óra.

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a kérelem beadását követően még kérelem-kiegészítéssel élhetnek, ennek keretében, annak jóváhagyásáig szerkeszthetik a programot, ekkor, illetve később a hiánypótlás során is pótolhatóvá válnak az elmulasztott dokumentumokat, információkat, összegeket.

A fentieken túl tájékoztatjuk Önöket, hogy az igazgatási szolgáltatási díjak bankkártyás fizetésének aktiválása a mai nappal megtörtént, így a kérelmek benyújthatók.Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Magyar Kézilabda Szövetség
2020-02-19
TAO ÉRTÉKELÉSI ELVEK ÉS BENCHMARK 2020/2021

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2020/2021-as támogatási időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmarkja és a 2020/2021-es kérelmi időszak tájékoztatója az alábbi linken elérhető hír kapcsolódó dokumentumaiban elérhető:
Tao értékelési elvek és benchmark 2020/2021

Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a kapcsolódó dokumentumban elérhető Értékelési elvek és benchmark az Emberi Erőforrások Minisztériuma vonatkozó döntésének függvényében módosulhat, melyről a honlapon, a későbbiekben szintén tájékoztatjuk a Sportszervezeteket.
A 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó kérelmek feltöltésére 2020. február 19-től nyílik lehetőség.
Az Elektronikus Kérelmi Rendszeren elérhetősége: https://mksztao2020.flexinform.hu/

A sportfejlesztési programok benyújtási határidejéről a vonatkozó jogszabály megjelenését követően szintén tájékoztatjuk a Sportszervezeteket. A kitöltés során legyenek tekintettel a 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvekre és benchmarkra.


Együttműködő segítségüket köszönjük!
Magyar Kézilabda Szövetség
2020-02-11
TÁJÉKOZTATÁS A 2020/2021-ES TÁMOGATÁSI IDŐSZAK KÉRELMEINEK BENYÚJTÁSÁRÓL

Összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának tájékoztatásával a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításról szóló kormányrendelet-tervezet és a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet-tervezet várhatóan napokon belül kihirdetésre kerülnek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tervezet szerint a támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési programot a jóváhagyást végző szervezet részére a tárgyév február hónapjában nyújthatja be. A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő határideje a tárgyév február utolsó napja.

A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításról, a sportági keretösszegről és a 2020/2021-es támogatási időszakra érvényes értékelési elvek és benchmark dokumentumról a későbbiekben részletesen tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket.
Az Elektronikus Kérelmi Rendszer megnyitásáról szintén a honlapunkon tájékoztatást teszünk közzé, mely a napokban várható.


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-12-20
TÁJÉKOZTATÁS A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSOK ÉS IGAZOLÁSOK KIÁLLÍTÁSÁRÓL

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) döntése értelmében a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keret azon részét, mely a Szövetség támogatási számára volt fenntartva, elérhetővé teszi a Sportszervezetek számára.
Ennek értelmében a 2019. december 18. délelőttig beérkezett igazolási és támogatási igazolási kérelmek – amennyiben azok megfelelnek a formai- és jogszabályi követelményeknek és a sportági keretösszeg is lehetővé teszi – kiadhatóvá válnak.
Mindezeken túl tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. adóévben új igazolási kérelmek benyújtására nincsen lehetőség!


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-12-18
IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a mai nappal (2019. december 18.) a Magyar Kézilabda Szövetség a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben meghatározott sportági keretre tekintettel az igazolási és a támogatási igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét korlátozza.


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-12-17
IGAZOLÁSI- ÉS TÁMOGATÁSI IGAZOLÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK KORLÁTOZÁSA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a Kormány 2019. március 7. napján döntött a 2019. évben a látvány-csapatsport támogatási rendszer terhére sportáganként kiállítható támogatási igazolások és igazolások keretösszegéről.
Mindezeket figyelembe véve a jóváhagyást végző szervezet a Kormány által meghatározott sportági keretösszegre figyelemmel korlátozhatja a támogatási igazolási és igazolási kérelmek benyújtásának lehetőségét, illetve elutasíthatja a benyújtott kérelmeket.
Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a 2019. adóévben a kézilabda sportágban kiállított támogatási igazolások és igazolások mértéke, hamarosan eléri a Kormány által meghatározott keretösszeget és a kérelmek benyújtását a Magyar Kézilabda Szövetség korlátozni fogja.


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-11-20
CÉGKAPU ADMINISZTRÁCIÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2019. november 12-én - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából - az MKSZ által biztosított elektronikus kitöltő rendszerben biztosított folyamatok módosítása megtörtént.

A cégkapu adminisztrációs felületéhez, és a megbízott ügykezelő regisztrációjához a mellékelt dokumentumban találnak bővebb útmutatást.

Tájékoztatónkat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
CÉGKAPU ADMINISZTRÁCIÓ


Üdvözlettel,
Magyar Kézilabda Szövetség
2019-11-19
Tisztelt Felhasználók!

Az IdomSoft Zrt. közleménye alapján 2019.11.23. szombaton 09:00 és 16:00 óra között több KKSzB-n keresztül is elérhető rendszerében karbantartást fog elvégezni.

A munkálatok kihatással lehetnek a KKSzB-n elérhető egyes szolgáltatásokra is, melyeket a TAO rendszer is használ.

A megadott időablakon belül, több esetben, hosszabb-rövidebb időre fennakadások lehetnek a szolgáltatások elérésében.

Probléma esetén az alábbi elérhetőségeken tudnak bejelentést tenni:
kkszb@idomsoft.hu
36302851783

Szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Üdvözlettel,

TAO Support
2019-11-12
Tisztelt Sportszervezetek!

Amennyiben a NetLock aláírás sikeres volt, a sportszervezet rendelkezik cégkapuval és a "Dokumentum beküldése" fázisnál "A sportszervezethez tartozó hivatali, vagy cégkapu cím lekérdezése sikertelen" hibaüzenet kapják, akkor a cégkapu regisztráció az alapértelmezettként bejelölt "Engedélyezem a leendő cégkapucím Rendelkezési Nyilvántartás rendszerébe történő bejelentését" című jelölőnégyzet nem jelöltként került véglegesítésre. A cégkapu regisztráció dokumentációjának (Cégkapu dokumentáció) 1. fejezetében közzétett információk alapján a Cégkapu tárhely cím nyilvántartása gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásban kötelező. Ezt vagy a cégkapu regisztráció során az előbb ismertetett jelölőnégyzet bepipált állapotban való véglegesítével lehet megtenni vagy utólag

  • cégjegyzékben szereplő gazdálkodó szervezetek esetében a Rendelkezési Nyilvántartásba történő ügyfélkapus azonosítás után a "Szervezetazonosítás" menüben az érintett szervezet adószámának első nyolc karakterének megadásával először a szervezetet azonosítani, majd egy "Új rendelkezés" menüpontban egy új alaprendelkezést leadni, amelyben az "Internetes ügyintézés tiltása" mindenképp a "NEM", valamint a "Hozzájárulás az elektronikus kapcsolattartáshoz" résznél mindenképpen az "IGEN" opció legyen kiválasztva

  • egyéb gazdálkodó szervezet esetén pedig a SZÜF Magyarország oldalon ügyfélkapus azonosítás után az oldal felső részén található keresőbe a "hivatalos elektronikus elérhetőség" szavakat beírva az 1. opciót (Hivatalos elektronikus elérhetőség bejelentése Rendelkezési nyilvántartásba) választva lehet bejelenteni a cégkapu címet.

    További felmerülő kérdések esetén kérjük hívják a 1818-as telefonszámot, ahol a cégkapuval kapcsolatosan az 1.2. menüpontban kaphatnak bővebb felvilágosítást.

    Üdvözlettel,

    TAO Support
  • 2019-10-29
    FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

    A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából – tekintettel a korábbi tájékoztatásunkra -, az MKSZ által biztosított elektronikus kitöltő rendszerben (a továbbiakban: EKR) biztosított folyamatok módosításra kerülnek a következő ütemterv szerint.

  • 2019. november 4. (hétfő) - EKR 2018/2019
  • 2019. november 5. (kedd) - EKR 2017/2018
  • 2019. november 6. (szerda) - EKR 2016/2017
  • 2019. november 7. (csütörtök) - EKR 2015/2016

    Az átállás ideje alatt, a EKR felülete nem lesz elérhető, így semmilyen elektronikus ügyintésre nem lesz lehetőség a megjelölt időpontokban az érintett évadok vonatkozásában.
    A 2019/2020-as évadban használatos EKR rendszerben történő átállás a korábbi évadok stabil működését követően történik meg.

    Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megjelölt ütemterv adott esetben módosulhat!

    A zavartalan ügyintézést elősegítendő az MKSZ a szükséges teendőket, változásokat az mellékelt dokumentumban leírtak szerint foglalja össze. Kérjük, hogy tekintettel korábbi felhívásunkra is a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg!


    Tájékoztatónkat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
    TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

    Az átállással kapcsolatos esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!
    Üdvözlettel,
    Magyar Kézilabda Szövetség
  • 2019-10-14
    BEADÁSI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSA: TORNATEREM-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT

    A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy folytatva a 2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, újabb, immár 6. tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint strandkézilabda és kültéri pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg.
    Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2020. január 31.

    A pályázattal kapcsolatos részletek az alábbi linken érhetők el:
    ÚJABB TORNATEREM-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT


    Üdvözlettel,
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2019-08-26
    ÚJABB TORNATEREM-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT

    A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy folytatva a 2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, újabb, immár 6. tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint strandkézilabda és kültéri pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg.

    A pályázattal kapcsolatos részletek az alábbi linken érhetők el:
    ÚJABB TORNATEREM-FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT


    Üdvözlettel,
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2019-08-14
    ELSZÁMOLÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK VÉGSŐ HATÁRIDEJE

    Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a 2018/19-es Sportfejlesztési Programok elszámolásának végső beadási határideje – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - 2019.08.14 (szerda) éjfél!
    Kérjük, hogy az elszámolási határidő betartására fokozottan figyeljenek, mivel a határidő lejárta után nem fognak tudni sem elszámolást benyújtani sem hosszabbítást kérni. Továbbá, hivatkozással a 107/2011 (VI.30.) Korm.rendelet 15.§.(1) c, pontjára:

  • ha a támogatott szervezet határidőre nem nyújtja be az elszámolását, a jogosulatlanul igénybe vett – jegybanki alapkamattal növelt összegű – támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az állam részére befizetni.

  • Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2019-08-14
    FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

    A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából – legkésőbb 2019. szeptember 1. napjáig, az MKSZ által biztosított elektronikus kitöltő rendszerben (a továbbiakban: EKR) biztosított folyamatok módosításra kerülnek.
    A zavartalan ügyintézést elősegítendő az MKSZ a szükséges teendőket, változásokat az mellékelt dokumentumban leírtak szerint foglalja össze. Kérjük, hogy tekintettel korábbi felhívásunkra is a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg!


    Tájékoztatónkat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
    TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

    Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2019-07-30
    Tisztelt Felhasználók!

    2019. 07. 31 - 2019. 08.02. között a technikai support telefon nem lesz elérhető, kérjük keressék a szakmai supportot vagy az ügyintézőjüket telefonon vagy e-mailben!

    Üdvözlettel,
    Flexinform Kft.
    2019-07-30
    Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a 2018/19-es Sportfejlesztési Programok elszámolásának beadási határideje 2019.07.30 (kedd) éjfél!

    Amennyiben a jelzett határideig nem tudják az elszámolást benyújtani, kérhetik a beadási határidő meghosszabbítását az „SFP hosszabbítás -> 2018/19. elsz. hat.idő hossz” oldalon keresztül.
    Ellenkező esetben, a határidő lejárta után nem fognak tudni hosszabbítási kérelmet és elszámolás benyújtani.

    Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
    TAO Ellenőrzési osztály
    2019-07-26
    KÖZREMŰKÖDŐI KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁSA

    Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy közreműködői költségként az elszámolási időszakokban (alap- és hosszabbított időszakok külön-külön) jogszerűen felhasznált támogatáshoz viszonyított, a jóváhagyásról szóló határozatban rögzített aránynak megfelelő összeg számolható el.


    Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az alábbi linken érhetik el:
    Tájékoztatás közreműködői költség elszámolásáról

    Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2019-07-03
    Tisztelt Felhasználók!

    A rendszerben a menükezelés megváltozott.

    Az elsődleges menüpontok továbbra is elérhetőek maradtak, de a hozzájuk tartozó almenüpontok alap esetben rejtve vannak.
    Az egérmutatóval az elsődleges menüpontra való mutatással jelennek meg a hozzá tartozó almenük.

    Üdvözlettel,
    Support
    2019-05-17
    TÁRSASÁGI ADÓ MEGÁLLAPODÁSOK

    Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) Elnökségének 3/2019. (I.08) határozatával elfogadott, 2019/2020-as támogatási időszakra érvényes értékelési elvek és benchmark értelmében a jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során a kiállított igazolásoknak és támogatási igazolásoknak a Kormány által meghatározott összegének a sportági keretösszegére is figyelemmel dönt a sportfejlesztési program jóváhagyásáról (módosításáról, hosszabbításáról, illetve az igazolások kiállításáról).

    Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1a) bekezdésére tekintettel az igazolási és támogatási igazolási kérelmek teljesítése a sportági keretösszegre figyelemmel megtagadható. A jóváhagyást végző szervezet a kérelmet arányosan csökkentett összegekkel is jóváhagyhatja, ha az a sportági keretösszegre figyelemmel szükséges.

    Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy az igazolási és támogatási igazolási kérelmekkel összefüggésben megkötésre kerülő megállapodások szövegezésekor során a fentieket vegyék figyelembe mind a Sportszervezet, mind a Támogató érdekeinek védelmében.
    Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy az MKSZ honlapján elérhető, 22/C szerinti támogatási igazolási és 24/A szerinti igazolási kérelmekhez kapcsolódó megállapodás minták szövegezése ezen szempontokat figyelembe véve szintén kiegészítendő!


    Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2019-05-13
    TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUSAN KIÁLLÍTOTT SZÁMLÁK ELSZÁMOLHATÓSÁGÁT ILLETŐEN

    Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy elektronikusan kiállított számlák elszámolása esetén, ezek ellenőrzés során történő elfogadása a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 102. § (1)-(7) bekezdéseiben szabályozott eljárásrend alapján történik.

    A hiteles elektronikus iratról a kiállító vagy jogutódja az elektronikus irat kinyomtatásával és záradékolásával hiteles papír alapú kiadmányt állíthat elő. Amennyiben a kiállító nem természetes személy, úgy a számlát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott személy, vagy a létesítő okiratban meghatározott személy, vagy a jogi személy képviseletére jogosult személy záradékolhatja.

    A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegyezik. Természetes személy esetén a záradéknak tartalmaznia kell két tanú aláírását is. Többoldalas számlák esetében a záradékolást minden oldalon meg kell tenni.

    Az így előállított papír alapú kiadmány bizonyító ereje az alapul szolgáló elektronikus irattal megegyezik.

    Fontos megjegyezni, hogy ez a záradékolás nem egyenértékű az elszámolásához kapcsolódó záradékolással, tehát amennyiben elektronikus számlát kívánnak elszámolni, úgy a számlán 2 záradékot kell szerepeltetni (fent említett eljárásrendnek megfelelően a számlakiállító záradékát, és a sportfejlesztési program elszámolásához kapcsolódó záradékot).


    Kérjük a tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2019-04-18
    Tisztelt Sportszervezetek!

    Tanúsítványigénylés ELŐTT a sportfejlesztési programjuk első oldalán lévő sportszervezet név és székhely adatokat a "Kérelmező adatainak beemlése OPTEN-ből" gomb segítségével töltsék ki, egyébként a tanúsítványigénylés nem kerül elküldésre a NetLock Kft. felé!

    Üdvözlettel,

    Support
    2019-04-16
    AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

    A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok előírásainak történő megfelelése céljából – 2019. július 1. napjától, az MKSZ által biztosított elektronikus kitöltő rendszerben (a továbbiakban: EKR) biztosított folyamatok módosításra kerülnek.

    A zavartalan ügyintézést elősegítendő az MKSZ a szükséges teendőket, változásokat az alábbi linken elérhető dokumentumban leírtak szerint foglalja össze.


    Tájékoztatónkat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
    TÁJÉKOZTATÁS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST ÉS KAPCSOLATTARTÁST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

    Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2019-04-02

    Tisztelt Pályázók!    Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a TAO Elektronikus Kérelmi Rendszer egyes funkcióit a 2015. évi CCXXII. elektronikus ügyintézésről szóló törvénynek való megfelelés érdekében 2019. április 1-től új jogosultságmezőket is tartalmazó NETLOCK|SIGN e-aláírásszolgáltatás segítségével biztosítjuk. Az eddig megszokott igénylési és aláírási funkciók továbbra is elérhetőek maradnak, de kibővültek a szakosztály és jogosultsági szint igényléssel is, amik a rendszerben elérhető funkciókat határozzák meg. A jogosultságkezelés támogatására a rendszer a szolgáltatási szerződés mellett egy meghatalmazás mintát is legenerál minden felhasználónak, amit a sportszervezet cégjegyzésre jogosult képviselőinek kell cégszerűen aláírnia.


    Kérjük a tanúsítványigénylés felületén a frissített tájékoztatót olvassák el!


    A 2019. április 1-je előtt tanúsítványt igénylő felhasználók ezekkel a jogosultság mezőkkel még nem rendelkeznek, így náluk alapértelmezetten minden szakosztályban és a legmagasabb jogosultsági szinten érhető el a pályázati ügyintézés képessége.    Az új NETLOCK|SIGN ENTERPRISE díjcsomagok mind 1 éves, mind 2 éves érvényességgel igényelhetők, a korábbi díjcsomag változatlan éves díj mellett, de bővített tartalommal vehető igénybe. Az előfizetés biztosítja az elektronikus aláírás lehetőségét mind a TAO EKR sportpályázati keretrendszerben, mind a NETLOCK nyilvános aláíróportálján keresztül (https://pss.netlock.hu).    Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a normál tanúsítványigénylések 14 munkanapon belül kerülnek garantálnak kiadásra, de a tanúsítványigénylési felületen lehetőséget biztosítunk 3, illetve 1 munkanapon belüli gyorsított tanúsítványigénylés igényelhetőségére. A gyorsított tanúsítványkiadási szolgáltatás keretében a sikeres adatellenőrzést és szerződéskötést követően elsőbbségi ügyintézéssel feldolgozzuk és kiadjuk az igényelt tanúsítványt, az Ön által választott opció alapján:


  • Az 1 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadás ára: 30.000 Ft ÁFA
  • A 3 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadás ára: 15.000 Ft ÁFA


    Amennyiben a tanúsítványigénylés során gyorsított kiadási szolgáltatást nem kért az igénylő, annak igénybevételére az igénylés beadását követően is lehetőség van – ezen igényüket a gyorsitott@netlock.hu email címre jelezzék a szervezet és a tanúsítványtulajdonos megjelölésével!


    A 2015. évi CCXXII. elektronikus ügyintézésről szóló törvénynek való megfelelés kapcsán további fejlesztések várhatóak, az ezzel kapcsolatos sportszervezeti teendőkről további tájékoztatást hamarosan közzétételre kerül.


    Üdvözlettel:

    NETLOCK Kft. és TAO Support


  • 2018-12-14
    Tisztelt Felhasználók!

    A mai probléma elhárítását a Netlock Kft. elvégezte, az elektronikus aláírás szolgáltatás újra használható. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a NetLock Kft. 2018.12.17. hétfő 20:00 – 04:00 óra között újabb karbantartást fog elvégezni az elektronikus aláírási szolgáltatatáson. A további frissítésekről a https://netlock.hu/rendszerfrissites-es-karbantartas-ertesites/ oldalon keresztül tájékozódhatnak.

    Amennyiben a fenti időszakban vagy a frissítések időpontjában vagy közvetlenül utána problémát tapasztalnak az elektronikus aláírási szolgáltatásban, keressék a NetLock Kft.-t a megadott elérhetőségeken.

    Üdvözlettel,

    TAO Support
    2018-12-14
    Tisztelt Pályázók!

    Az aláírószerver jelenleg nem minden esetben működik, a hiba elhárítása a NetLoc által folyamatban van. Amint a probléma megoldódott, tájékoztatni fogjuk Önöket, addig is szíves türelmüket kérjük.

    Tisztelettel: TAO Pályázati Iroda
    2018-12-13
    Gyorsított tanúsítványkiadás elérhető!    Garantált 1 munkanapos vagy 3 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadási szolgáltatás. A gyorsított tanúsítványkiadási szolgáltatás sikeres adatellenőrzést és szerződéskötést követően elsőbbségi ügyintézéssel feldolgozzuk és kiadjuk az igényelt tanúsítványt, az Ön által választott opció alapján:

  • Az 1 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadás ára: 30.000 Ft ÁFA

  • A 3 munkanapos gyorsított tanúsítványkiadás ára: 15.000 Ft ÁFA

    A szolgáltatás megrendelését a gyorsitott@netlock.hu email címre jelezzék a szervezet és a tanúsítványtulajdonos megjelölésével!    Üdvözlettel:
    NETLOCK Kft.
  • 2018-11-28
    Tisztelt Sportszervezetek!

    Az alábbi linken hasznos információk érhetőek el a Magyar Kézilabda Szövetség honlapján a Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolási és 24/A. § szerinti igazolási kérelmek benyújtásához.

    Hasznos TAO-infók 2018/19
    2018-09-24
    IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK BEFIZETÉSE

    Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy az Elektronikus Kérelmi Rendszer felületén keresztül lehetőség van bankkártyás fizetésre is, mely opcionálisan választható volt a sportszervezetek számára.

    Felhívjuk színes figyelmüket, hogy 2018. október 1. napjától az eljárásokkal (támogatási igazolás kiállítása, módosítás, hosszabbítás, sportfejlesztési program jóváhagyása) kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak befizetésére kizárólag bankkártyás fizetéssel lesz lehetőség.


    Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség
    2018-09-13
    Tisztelt Felhasználók!

    Tájékoztatjuk, hogy 2018. szeptember 15-én szerverkarbantartási munkák miatt a szolgáltatás előreláthatólag 06:30 és 09:00 között nem vagy csak korlátozott funkcionalitással lesz elérhető.

    Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük.

    Üdvözlettel,
    Support
    2018-08-31
    ELSZÁMOLÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ MKSZ BACK OFFICE RENDSZER KITÖLTÉSE

    Felhívjuk a tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy a 2018/2019 támogatási időszak során fordítsanak kiemelt figyelmet a Tao kérelmek elszámolása során benyújtott dokumentációk és az MKSZ BACK OFFICE rendszerében – tekintettel a Szakmai Iroda által támasztott követelményekre – rögzített adatok összhangjára.

    A 2018/2019-es támogatási időszakra elfogadott Elszámolási útmutatóban megfogalmazottak alapján a sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának költségei, a személyszállítási költségek, a felkészítéssel, edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségei, valamint a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai esetén csak azon költségek számolhatók el a támogatás terhére, amelyekhez kapcsolódó események az MKSZ BACK OFFICE rendszerében rögzítésre kerültek.

    Továbbá felhívjuk a figyelmüket az MKSZ BACK OFFICE rendszerében történő adatok folyamatos rögzítésének szükségességére, ugyanis azok utólagos feltöltésére, rögzítésére nem lesz lehetőség!

    Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség

    2018-08-14
    Tisztelt Felhasználók!    Tájékoztatjuk, hogy 2018. augusztus 18-án szerverkarbantartási munkák miatt a szolgáltás előreláthatólag 09:00 és 21:00 között nem vagy csak korlátozott funkcionalitással lesz elérhető.    Az okozott kellemetlenségért szíves elnézését kérjük.    Üdvözlettel,
    Support
    2018-08-07
    Tisztelt Felhasználók!


    Szervertanúsítvány és -karbantartás miatt a rendszer 2018. 08. 09. 21.00 - 23.00 között nem lesz elérhető.


    Szíves türelmüket kérjük!    Üdvözlettel,    Support
    2018-07-31
    Tisztelt Felhasználók!


    A Google Chrome böngésző új verziójában változott a tanúsítványkezelés, így a Chrome új verzióját használók jelenleg nem tudják használni a TAO-s oldalakat. Ahhoz, hogy a Google Chrome új verziójával is használni lehessen a TAO felületet, a NetLock Kft. rendelkezésünkre bocsátott egy új tanúsítványt, melyre le kell cseréljük a jelenlegit, ez a szerver leállításával jár, ezen időszak alatt a TAO-s oldalak nem lesznek elérhetőek. A csere tervezett időpontja: 2018. augusztus 02., csütörtök 08:00 - 10:00.    Szíves megértésüket köszönjük!
    TAO Support
    2018-07-24
    KORÁBBI TÁMOGATÁSI IDŐSZAKOK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETEINEK MEGKÜLDÉSE

    Kérjük a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a korábbi támogatási időszakok ellenőrzéseinek elősegítése és könnyebbítése érdekében a 2014/2015-ös támogatási időszaktól kezdődően – beleértve a hosszabbított időszakokat is – a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 1. számú mellékleteit, azaz az összesített elszámolási táblázatokat az alábbi e-mail címre megküldeni szíveskedjenek: taoiroda@keziszovetseg.hu

    A táblázatokat elsősorban Excel formátumban, amennyiben nem áll rendelkezésükre úgy pdf formátumban, az alábbi fájlnévvel ellátva kérjük elküldeni:
    támogatási időszak_alapidőszak(A)/hosszabbítás(H)_sportszervezet neve_jogcím_aljogcím
    például: 20142015_H_TesztSportEgyesület_UP_személyszállítás

    A tárgy mezőbe kérjük a sportszervezet nevét beírni. Sportszervezetenként elegendő egy e-mail megküldése, amely mindhárom támogatási időszakhoz (2014/2015; 2015/2016; 2016/2017) kapcsolódó csatolmányokat tartalmazza.

    Kérjük szíves együttműködésüket a táblázatok 2018. augusztus 31-ig történő megküldésében.

    Üdvözlettel,
    Magyar Kézilabda Szövetség – Tao Iroda

    2018-07-19
    Tisztelt Sportszervezetek!


    A NETLOCK Kft által üzemeltetett NETLOCK SIGN elektronikusaláírás-szolgáltatás működésében szolgáltatás kiesés tapasztalható, a hiba elhárításáig szívesen türelmüket kérjük!

    Tisztelettel
    NETLOCK Ügyfélszolgálat
    2018-06-28
    FONTOS INFORÁMCIÓ A TELEFONOS ÜGYINTÉZÉSI IDŐRŐL!

    Tájékoztatjuk a tisztelt Sportszervezeteket, hogy 2018. július 2-től (hétfő) a Tao Iroda telefonos ügyintézési ideje az alábbiak szerint módosul:

    Hétfő – Péntek 08:00 – 12:00

    Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség – Tao Iroda

    2018-06-18
    Tisztelt Sportszervezetek!

    A Magyar Kézilabda Szövetség folytatva a 2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint strandkézilabda és kültéri pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg.

    Tájékoztatónkat és a szükséges dokumentumokat a honlapunkon az alábbi linken érhetik el:
    Újabb tornaterem-felújítási pályázat

    Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség

    2018-05-14
    Külföldi edzőtáborok, valamint külföldi tornákon való részvétel bejelentése

    Felhívjuk minden sportszervezet figyelmét arra, hogy a külföldi edzőtáborok, valamint a külföldi tornákon való részvételi szándékot a spotszervezetek minden esetben kötelesek bejelenteni a Back Office rendszer 34-es programjában, mely edzőtáborokat / külföldi tornán való részvételt a Magyar Kézilabda Szövetség minden esetben külön megvizsgál és egyedileg engedélyez.

    Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a 2018/2019-es értékelési elvek alapján külföldi edzőtáborozásra csak és kizárólag 18 év feletti utánpótlás korú sportolók esetében van lehetőség.

    Az alacsonyabb korosztályok külföldi tornán részt vehetnek előzetes bejelentési kötelezettséggel úgy, hogy minden esetben csatolni szükséges a torna versenykiírását valamint a meghívót.

    A tornák költségei kizárólag abban az esetben számolhatók el a TAO terhére, amennyiben a torna bejelentésre kerül, és azt a Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyta.

    Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség

    2018-04-17
    Információk az OSEI által szervezett sportorvosi tanfolyamról

    Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2018/2019-es támogatási időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmark dokumentumában a megjelölt Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) által szervezett sportorvosi tanfolyam előreláthatóan 2018. szeptember 24. és 2018. október 05. között kerül megrendezésre.

    Bővebb információk és a jelentkezés a minden orvos számára elérhető OFTEX portálon keresztül.

    Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség

    2018-04-17
    Tao értékelési elvek és benchmark 2018/2019 (módosítás)

    A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatási rendszerének 2018/2019-es támogatási időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmarkja - más színnel jelölve - technikai és szövegpontosítási okokból változott.

    A módosított szabályzat a lenti linken érhető el:
    Tao értékelési elvek és benchmark 2018/2019

    Kérjük tájékoztatásunk tudomásulvételét!
    Magyar Kézilabda Szövetség

    2018-04-05
    Tisztelt Sportszervezetek!

    A 2018. április 3-5-e között sikertelenül beadott NETLOCK|SIGN rendszerében jelentkező átmeneti hiba miatti NETLOCK|SIGN tanúsítványigénylési kéréseket kérjük, hogy 2018. április 6-tól próbálják ismételten beadni. Amennyiben problémát tapasztalnak a tanúsítványigénylési folyamatban ezt követően kérjük, hogy jelezzék ezt a NETLOCK ügyfélszolgálatán!

    Üdvözlettel,
    NETLOCK Ügyfélszolgálat
    2018-04-03
    Tisztelt Sportszervezetek!

    Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a régi chipkártyás (Tokenes) aláírás funkciót a NETLOCK 2018. május 1-ig támogatja, ezt követően már csak a felhőalapú NETLOCK|SIGN elektronikusaláírás-szolgáltatás segítségével biztosított a pályázati dokumentáció elektronikus aláírása és beküldése.

    Tisztelettel,
    NETLOCK Ügyfélszolgálat
    2018-04-03
    Tisztelt Sportszervezetek!

    Kérjük azon sportszervezetek képviselőit, ahol adószám változás történt és új adószámot tartalmazó aláíró tanúsítványt még nem igényeltek, hogy igényeljenek új adószámot tartalmazó tanúsítványt annak érdekében, hogy joghiteles elektronikus pályázati dokumentációt tudjanak beküldeni be az Elektronikus Kérelmi Rendszerbe.

    Kérjük ismételten ellenőrizzék a Tanúsítványigénylési felületen, hogy rendelkeznek-e érvényes (Kibocsátott vagy Aktív státuszú) NETLOCK|SIGN aláíró tanúsítvánnyal a pályázat tervezett beadási napján és emlékeznek a használathoz szükséges e-mail címre és aktiváló kódjukra, ellenkező esetben minél előbb igényeljenek új Aláíró tanúsítványt! A már kiadott tanúsítványok és a hozzájuk kapcsolódó aktiváló kód ellenőrizhető a Sportfejlesztési Program – Aláírásteszt funkciójának a segítségével.

    Tisztelettel,
    NETLOCK Ügyfélszolgálat
    2018-03-28
    INFORMÁCIÓK A 2018/2019-ES KÉRELMI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

    A Magyar Kézilabda Szövetség tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó kérelmek feltöltésére 2018. március 28-tól nyílik lehetőség.

    Az Elektronikus Kérelmi Rendszeren elérhetősége: https://mksztao2018.flexinform.hu/ https://mksztao2018.flexinform.hu/

    A kérelmek benyújtására vonatkozó tájékoztatónk az alábbi linkről elérhető:
    Információk a 2018/2019-es kérelmi időszakra vonatozóan

    A sportfejlesztési programok benyújtási határideje: 2018. április 30.
    (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 52. § (4) bekezdés értelmében a határidő 2018. május 2.)
    Kérjük, hogy a kitöltés során legyenek tekintettel a honlapunkon elérhető 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvekre és benchmarkra.

    Együttműködő segítségüket köszönjük!